Pravidelný servis a čištění výtahu se vyplatí

Servisní činnost musí být ze zákona prováděna na každém výtahu, který je v provozu. Může ji provádět pouze firma, která má k takové činnosti oprávnění. Společnost VÝTAHY PETERSIK zajišťuje údržbu, opravy a vyproštění osob na základě platné servisní smlouvy. Tyto služby jsou samozřejmostí u všech zakázek, které firma v minulosti realizovala.

Častou pomocí, kterou klientům poskytujeme, je vyproštění osob uvíznutých v kabině výtahu. Po nahlášení na dispečink vyjíždí technik bez prodlení a na místo vyproštění dorazí vždy nejpozději do 60 minut.
Kromě akutních výjezdů k opravám výtahu poskytujeme celou škálu pravidelných činností. 

Odborná prohlídka dle ČSN 27 4002 je prohlídka a funkční přezkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu, kdy posuzujeme celkový stav zařízení. Odbornou prohlídku provádějí naši odborní servisní pracovníci. Při kontrolách sledujeme například: 

  • Vibrace, rázy a otřesy
  • Vlhkost a teplotu ve výtahové šachtě
  • Funkčnost elektroinstalace

V rámci pravidelných revizních prohlídek provede náš technik vždy také kompletní mazání dle mazacího plánu výrobce výtahu, a to na místech, kde je to nutné.

Inspekční prohlídka je dle ČSN 27 4007 posouzení technického stavu výtahu, na jehož základě vyhodnocujeme bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik podle ČSN EN 81-80 a stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídku provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN ISO/IEC 17020. V případě nálezu nedostatků vám na zjištěná rizika vypracujeme cenovou nabídku a závady odstraníme.

Odborná zkouška výtahu dle ČSN 27 4007 se provádí v pravidelných intervalech a slouží k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu výtahu. Odborná zkouška zahrnuje také prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění rizik včetně možnosti vzniku nebezpečných situací. Odbornou zkoušku provádějí naši zkušební technici. 

Přenechte starosti s pravidelným servisem na nás! Jestliže s námi podepíšete servisní smlouvu k výtahu, přebereme za vás veškerou agendu týkající se uskutečnění odborných zkoušek a prohlídek dle platné normy ČSN 27 4007. Sjednejte si u nás také pravidelné čištění výtahu a šachty – podstatně se tím prodlouží životnost vašeho výtahového zařízení.

Kontaktujte Výtahy Petersik

Další aktuality

Fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj

O víkendu jsme uspořádali fotbalový turnaj! Zjistěte kdo zvítězil!

Grilování

Grilování

V pátek proběhlo v rámci teambuildingu naše každoroční grillování. U nás ve výtazích využíváme každou příležitost ke stmelování kolektivu, protože zdravou firmu dělají především zdravé vztahy na pracovišti. Už se těšíme na příští společnou...

Gorazdova 5

Gorazdova 5

Dnes jsme předali do provozu další osobní výtah v centru Prahy! Tentokrát jsme výtahovou šachtu opláštili bezpečnostním sklem CONNEX, čímž jsme docílili optického zvětšení prostoru a také jsme zajistili přístup denního světla napříč celým prostorem schodiště.

Vodnická – Předáno!

Vodnická – Předáno!

V tomto týdnu jsme předali nový osobní výtah v panelovém domě Vodnická, Praha. Starý výtah jsme demontovali ze zděné šachty a instalovali jsme nový, prostorný, do kterého se rezidenti snadno vejdou i s kolem nebo kočárkem. Přemýšlíte také o rekonstrukci výtahu?...

Z dotací na nový výtah si můžete sáhnout až na 1 milion Kč

Přemýšlíte o instalaci výtahu do svého domu a výtah ve vašem domě nikdy nebyl? Pokud jste na obě  otázky odpověděli ANO, pak je tato nabídka určena právě vám. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 15. ledna 2021 Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace...

Vánoční nadílka výtahů v Bílině

Koncem prosince 2020 se sdružení vlastníků jednotek (SVJ) Za Chlumem v Bílině dočkalo vánočního dárku - v jejich panelových domech provedla společnost Výtahy Petersik výměnu tří výtahů. Přejeme obyvatelům, aby jim výtahy každý den dobře sloužily. Potřebujete také...

Pro bytové družstvo modernizujeme 22 výtahů

Pro bytové družstvo modernizujeme 22 výtahů

Na počátku tohoto roku jsme se vrhli do objemnější zakázky - na žádost jednoho bytového družstva v Teplicích máme za úkol modernizovat celkem 22 výtahů v jejich bytových domech. Práce budou probíhat do konce června 2021. Pro zajímavost: modernizace jednoho takového...

Trakční, nebo hydraulický výtah?

Trakční, nebo hydraulický výtah?

Podle způsobu pohonu se výtahy rozlišují na trakční, hydraulické, bubnové a řetězové. Společnost Výtahy Petersik dodává a instaluje první dva zmíněné typy. Podívejme se, v čem jsou hlavní rozdíly a k jakým účelům se hodí.  Trakční (lanový) výtah Bezpřevodové...